Google+

Chính sách tuyển dụng

Môi trường kinh doanh liên tục thay đổi, sản phẩm và dịch vụ sẽ luôn phải cải tiến, cơ hội và thách thức luôn sẵn có, chính những con người của vinalink sẽ đóng vai trò là nhân tố gốc giúp vinalinkmedia chinh phục mọi thử thách, vượt qua mọi khó khăn để bứt phát và phát triển.

Vì vậy vinalink luôn chú trọng việc bồi dưỡng và phát triển con người. Chúng tôi tạo dựng cơ hội, cải thiện môi trường làm việc, từ việc nâng cao đời sống nhân viên, tổ chức các khóa đào tạo, đến việc luôn lắng nghe thấu hiểu những trăn trở và thưởng những sáng kiến của nhân sự. Mục tiêu của vinalink là tạo điều kiện phát triển tối đa tiềm năng của con người, tạo dựng sự nghiệp cho nhân sự gắn liền với sự nghiệp phát triển bền vững của tổ chức.

vinalink luôn cần và chào đón những người có đức, có tài, có cùng mong muốn dựng một tập đoàn kinh tế Việt Nam vững mạnh và cùng chia sẻ TINH THẦN VINALINK

CHIẾU CẦU HIỀN

Thường nghe:
Sao sáng chiếu về Bắc Đẩu
Muôn hoa hướng đến mặt trời
Sông suối chảy ra biển cả
Nhân tài ngóng đến Minh Quân.

Vina ta:
Mong mỏi dựng nghiệp lớn
Quyết chí giúp non sông
Một là thỏa chí tang bồng
Hai là lưu danh muôn thuở.

Hiềm một nỗi:
Quân chưa quá vài trăm
Thu chưa qua vài triệu ($)
Đức mỏng, tài hèn
Thế thấp, lực yếu.

Cho nên:
Cầu hiền như khát nước
Kính hiền giống mẹ cha
Đãi hiền như ân nhân - khách quý
Thủy chung một lòng, trước sau nguyên vẹn.

Nay:
Bố cáo thiên hạ
Ban chiếu cầu hiền
Một lòng kính thành
Đất trời chứng giám!

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VINALINKMEDIA

Với mục tiêu lựa chọn được những ứng viên phù hợp nhất gia nhập đại gia đình VINALINKMEIDA, chúng tôi áp dụng một quy trình tuyển dụng công bằng và minh bạch qua các bước:

Tiếp nhận hồ sơ và sàng lọc

Chúng tôi tiếp nhận và sàng lọc tất cả hồ sơ ứng viên ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng căn cứ vào hồ sơ (CV, và thư giới thiệu bản thân), yêu cầu công việc và thời gian ứng tuyển. Những hồ sơ phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ để thực hiện bước tiếp theo.

Phỏng vấn

Thông thường sẽ gồm 2 vòng, vòng phỏng vấn chuyên môn và phỏng vấn kỹ năng mềm. Tuy nhiên, đối với một số vị trí quản lý và/hoặc quan trọng, vòng thứ 3 sẽ được tiến hành. Vòng này sẽ được dành để trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến quản lý con người, chiến lược kinh doanh...

Tuyển dụng

Nếu bạn vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng, bạn sẽ nhận được Thư tuyển dụng của Công ty trong vòng 5 ngày làm việc.

Một số lưu ý:

- Chúng tôi thường sử dụng hình thức phỏng vấn hội đồng để có kết quả đánh giá chính xác, đầy đủ, khách quan về chuyên môn, kinh nghiệm và các kỹ năng của ứng viên.

- Thời gian trung bình cho mỗi vòng phỏng vấn: 25 – 60 phút.

- Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo mật bất cứ thông tin nào ứng viên cung cấp trong suốt quá trình phỏng vấn.

- Kết quả mỗi vòng phỏng vấn sẽ được thông báo đến ứng viên trong vòng 5 ngày làm việc.

Nếu bạn tin tưởng mình là người có đức, có tài năng và phù hợp với quan điểm về giá trị cốt lõi của NovaAds, hãy liên hệ với chúng tôi ngay cả khi không có vị trí đang tuyển nào phù hợp với bạn! Chúng tôi sẽ lưu lại hồ sơ của bạn và liên hệ khi có vị trí phù hợp.

- Ứng viên quan tâm và mong muốn phát triển nghề nghiệp tại VINALINK vui lòng gửi thông tin đến địa chỉ

Email:admin@vinalinkmedia.vn