Google+

SEO WEB

  • SEO-Tối ưu kết quả tìm kiếm

    SEO-Tối ưu kết quả tìm kiếm

    9/11/2019 10:32:20 AM

    SEO (viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization, dịch tiếng Việt nghĩa là Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm) là tập hợp các phương pháp làm tăng thứ hạng của trang web trong các trang kết quả tự nhiên của các công cụ tìm kiếm nhằm tăng lưu lượng truy cập tới website của bạn, đồng thời tăng mức độ nhận diện thương hiệu công ty trong ngành.

    ...xem chi tiết