Google+

Phần Mềm

  • Phát triển phần mềm

    Phát triển phần mềm

    3/12/2019 6:32:21 PM

    Sao Bắc Đẩu có được một thế mạnh vững chắc trong lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp. Đó là kết quả của sự hội tụ và chắt lọc từ những thành tựu khoa học quản lý, kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia phân tích thiết kế, các kỹ sư và sự tiến bộ của nền công nghệ thông tin.

    ...xem chi tiết