Google+

DỊCH VỤ BẢO TRÌ

Thách thức của doanh nghiệp

Đội ngũ nhân viên IT của các doanh nghiệp thường phải đối mặt với những thách thức của việc duy trì và xử lý sự cố liên quan đến công nghệ mới, phức tạp và phải thường xuyên đối mặt với những yêu cầu thay đổi để đảm bảo tính sẳn dùng cho hệ thống kinh doanh. Và đồng thời, các doanh nghiệp còn phải đấu tranh để giữ cho các kỹ sư mạng đã được đào tạo và hy vọng sẽ làm giảm tiêu hao nhân lực ở mức tối thiểu, trong khi các doanh nghiệp vẫn chưa sẵn sàng thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để quản lý toàn hệ thống của mình.

Giải pháp của chúng tôi

Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng “Maintenance Services” thực hiện việc bảo dưỡng phòng ngừa (Preventive Maintenance), bảo trì, khắc phục sự cố (Incident Maintenance), dịch vụ thay thế phần cứng dựa trên các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ và tuân thủ các quy trình để đáp ứng yêu cầu cam kết dịch vụ SLAs (Service Level Agreement).

 

DỊCH VỤ BẢO TRÌ