Google+

Làm thế nào để phát hiện các click không hợp lệ ?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 6337 | Cật nhập lần cuối: 11/11/2014 7:41:27 PM | RSS

Google có một hệ thống phần mềm gọi là Invalid Click Identifier (hệ thống nhận diện các click không hợp lệ). Hệ thống này xác định những mẫu click không hợp lệ dựa trên rất nhiều thông tin. Trong đó có 3 mẫu chính:
- Các click liên tục từ một nguồn (source)
- Các click có tính chất đều đặn từ một nguồn
- Các click được thực hiện 1 cách tự động từ các phần mềm autobot hoặc do virus
Ngoài ra, Google có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiên cứu để lọc bỏ các click không hợp lệ dựa trên dữ liệu được trích rút từ hệ thống.

Mục đích của hệ thống nhận diện Invalid Click là để bảo vệ người quảng cáo. Giúp người quảng cáo thu được tối đa những click thực sự từ những khách hàng tiềm năng.