Google+

Giải pháp trung tâm dữ liệu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 5848 | Cật nhập lần cuối: 11/27/2014 8:56:36 AM | RSS

Các giải pháp trung tâm dữ liệu

Giải pháp trung tâm dữ liệu

Nhịp tim của mọi tổ chức nằm trong Trung tâm dữ liệu. Nhân viên, đối tác và khách hàng dựa vào dữ liệu và các tài nguyên lưu trữ ở đó để tạo ra thông tin, cộng tác và tương tác một cách hiệu quả. Các giải pháp Trung tâm dữ liệu giúp doanh nghiệp giải quyết được các thách thức trong ngắn hạn như tính khả dụng, tiêu thụ điện năng, bảo mật, tuân thủ trong khi đang xây dựng mạng cho tương lai.

Các giải pháp Trung tâm dữ liệu do Liên Minh Safety cung cấp và triển khai dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của các hãng CNTT hàng đầu thế giới về trung tâm dữ liệu như Cisco, HP, IBM...Một số giải pháp cho Data Center

Giải pháp cáp mạng cho Data Center:

Giới thiệu chung

Trong thời đại kinh tế phát triển ngày nay, một nền tảng cơ sở hạ tầng bền vững sẽ quyết định sự phát triển đi lên của một nền kinh tế. Và cũng như thế, một Trung Tâm Dữ Liệu (TTDL) muốn hoạt động đạt một hiệu quả tối ưu thì cũng cần phải có một cơ sở hạ tầng ổn định. Đó chính là một hệ thống cáp ổn định. Thật vậy, qua rất nhiều cuộc khảo sát dù chỉ chiếm khoảng 5% đến 10% kinh phí trên tổng kinh phí xây dựng một TTDL nhưng có đến trên 70% vấn đề liên quan đến hiệu năng của một TTDL là liên quan đến hệ thống cáp. Đó là lý do chúng ta phải xây dựng một hệ thống cáp đúng và tốt nhất có thể được.


Tiêu chuẩn kỹ thuật


Sao Bắc Đẩu luôn xây dựng các TTDL dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật sau:

 • TIA/EIA 942 hạ tầng hệ thống thông tin dành cho TTDL.
 • TIA 568-B. 2-10 (Qui định bản thảo cho hệ thống tốc độ 10GBE) Tiêu chuẩn cáp thông tin cho tòa nhà thương mại – Chuẩn CAT 6A.
 • TIA/EIA 568 B. 1, 2 and 3 Tiêu chuẩn cáp thông tin cho tòa nhà thương mại, phần 1, 2 và 3.
 • TIA/EIA 568 B. 2-1 Đặc tính Kỹ thuật truyền dẫn của cáp Cat6 4 đôi 100 Ohm.
 • ISO 11801 Ed.2 Công nghệ thông tin – Hệ thống cáp chung dành cho khách hàng.
 • AAS/ACIF S009 Qui định về lắp đặt Cáp cho khách hàng (Qui định Thi công).
 • AS/NZS 3080 Tích hợp hệ thống Cáp thông tin cho tòa nhà thương mại.
 • AS/NZS 3084 Tiêu chuẩn về hệ thống máng, ống bảo vệ và không gian cho hệ thống Cáp thông tin trong tòa nhà thương mại.
 • AS/NZS 3085. 1 Các Qui định cơ bản về quản lý hệ thống Cáp thông tin.
 • AS/NZS 3087 Đo kiểm hệ thống cáp cân bằng.
 • AS/NZS 4117 Thiết bị bảo vệ điện áp dành cho các ứng dụng viễn thông.


Mô hình Data Center theo tiêu chuẩn TIA-942

Giải pháp trung tâm dữ liệu

Bảng cấp độ an toàn dữ liệu đối với một Trung tâm Dữ liệu

Giải pháp trung tâm dữ liệu